Jelena Šimić, bachelor- inženjer građevinarstva

Projektni službenik za energetsku efikasnost u oblasti građevinarstva
Jelena Šimić, bachelor- inženjer građevinarstva

Jelena Šimić, bachelor- inženjer građevinarstva, od marta 2015. član tima CRPa. Najprije kao volonter a onda na poziciji projektnog službenika za energetsku efikasnost u oblasti građevinarstva, postala član tima za izradu energetskih elaborata.

Učestvuje u pripremi i realizaciji projekata u oblastima građevinarstva, energetske efikasnosti i zaštite okoliša i izradi analiza, studija, elaborata, strateških i planskih dokumenata te drugih stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti. Aktivno učestvuje u vršenju energetskih pregleda objekata i infrastrukturnih sistema i izradi odgovarajućih elaborata.
jelena@crp.org.ba

CERTIFIKATI

Leave a Reply

Your email address will not be published.