JELENA ŠIMIĆ, bachelor- inženjer građevinarstva

JELENA ŠIMIĆ, bachelor- inženjer građevinarstva

Jelena Šimić, bachelor- inženjer građevinarstva, od marta 2015. član tima CRPa. Najprije kao volonter a onda na poziciji projektnog službenika za energetsku efikasnost u oblasti građevinarstva, postala član tima za izradu energetskih elaborata.

Učestvuje u pripremi i realizaciji projekata u oblastima građevinarstva, energetske efikasnosti i zaštite okoliša i izradi analiza, studija, elaborata, strateških i planskih dokumenata te drugih stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti. Aktivno učestvuje u vršenju energetskih pregleda objekata i infrastrukturnih sistema i izradi odgovarajućih elaborata.
jelena@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1.Projekat: Inovacijama do pametnih škola – PAMETNE ŠKOLE (SMART SCHOOLS) 2017-2019, u okviru Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, juni 2017 – do danas (član tima);
2.Izrada Studije energetske efikasnosti 800 javnih objekata u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, maj 2018 – do danas (član tima);
3.Priprema i realizacija programa obuke za Kantone u Federaciji BiH o izradi kantonalnih planova energetske efikasnosti, ugovorni organ GIZ , mart 2018 – do danas (član tima);
4. Tehnička podrška Zeničkoj razvojnoj agenciji (ZEDA) Zenica u procesu izrade Programa poboljšanja energetske efikasnosti JLS, novembar 2017 – do danas (član tima);
5. Učešće u kampanjama javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša i energetske efikasnosti, ugovorni organ USAID, oktobar 2014 – do danas (član tima);
6. Manifestacija “Energetski dani Bijeljina 2017”, ugovorni organ Grad Bijeljina, 2017. (predavač – konsultant);
7.Izrada Studije energetske efikasnosti  na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ukupno 550 objekata, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
8. Izrada Studije energetske efikasnosti  na području Republike Srpske sa ukupno 500 objekata, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
9. Tipologija javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
10. Tipologija javnih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
11. Tipologija javnih objekata u BiH, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
12. Izrada Studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
13. Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
14. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 361 objekat, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
15. Energetski pregledi za 6 objekata u:  Doboju, Banja Luci, Trebinju, Nevesinju, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
16. Studija izvodljivosti toplifikacije gradskog područja Teslić, ugovorni organ-GEOTEST d.o.o. Sarajevo, 2015. (član tima);
17. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (član tima);
18. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Doboj, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
19. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za općinu Petrovac, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
20. Tipologija javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
21. Tipologija javnih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
22. Tipologija javnih objekata u BiH, ugovorni organ UNDP BiH,2016. (član tima);
23. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 366 objekata, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
24. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (član tima);
25. Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
26. Izrada studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
27. Učešće u kampanjama javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša i energetske efikasnosti, ugovorni organ USAID, oktobar 2014- do danas (član tima);
28. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Doboj, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
29. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za općinu Petrovac, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
30. Studija izvodljivosti toplifikacije gradskog područja Teslić, ugovorni organ-GEOTEST d.o.o. Sarajevo, 2015. (član tima);
31. Energetski pregledi za 6 objekata u: Doboju, Banja Luci, Trebinju, Nevesinju, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);

Leave a Reply

Your email address will not be published.