LEAP
Tehnička podrška i trening za pripremu lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a)

CRP svojim korisnicima, saradnicima i partnerima nudi obuku za pripremu lokalnih ekoloških akcionih planova (prema DPSIR metodologiji)

LEAP doprinosi:
▪ poboljšanju razumijevanju ekoloških problema na lokalnom nivou,
▪ rangiranju problema u odnosu na ljudsko zdravlje, eko – sisteme, kvalitet života uopšte,
▪ racionalnom usmjeravanju ograničenih sredstava na prioritetne probleme,
▪ potpunom uključivanju tehničkih, političkih i upravljačkih rešenja.

Proces izrade LEAPa, prema našim dosadašnjim iskustvima, traje od 9 – 12 mjeseci. Njima se sistematišu saznanja o stanju životne sredine i utvrđuju prioriteti za rješavanje najznačajnijih ekoloških problema. On predstavlja, novi kvalitativni pristup životnoj sredini i planiranju razvoja. Kako bi se definirali ciljevi i aktivnosti koje se trebaju provesti u okviru plana, potrebno je izvršiti analizu uzroka i problema, odnosno stanja okoliša i posljedica. Za izradu LEAP-a koristimo se DPSIR metodologijom. DPSIR metoda je metoda koji prikazuje interakciju između društva i okoliša. Analiza se dakle odnosi na stanje okoliša u fizičkom, institucionalnom i pravnom, te ekonomskom smislu. Ocjena stanja će predstavljati osnovu za definiranje ciljeva.

Ukoliko vam trebaju dodatne informacije o tehničkoj podršci i treningu za pripremu lokalnih ekoloških akcionih planova prema DPSIR metodologiji, javite nam se da zajedno planiramo budućnost.
Kontakt osoba je ZAHIROVIĆ EDIN
e-mail. edin.z@crp.org.ba

SEAP, KEAP
2. Tehnička podrška i trening za pripremu akcionih planova održivog upravljanja energijom
CRP svojim korisnicima, saradnicima i partnerima nudi tehničku podršku i obuku za pripremu:
1. SEAP-a (Akcioni plan održivog upravljanja energijom);
2. KEAP-a (Kantonalni Akcioni plan održivog upravljanja energijom).

Akcioni plan održivog upravljanja energijom predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju potrošnje energije, identifikuje te daje precizne i jasne smjernice za provođenje projekata i mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou kantona, grada ili općine/opštine, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2. Tehnička podrška i trening za održivo upravljanje energijom namijenjeni su lokalnim zajednicama i kantonima/županijama. Tehnička podrška i trening su namijenjeni šefovima ili drugim predstavnicima općinskih ili kantonalnih javnih i komunalnih službi koji pokrivaju oblasti prostornog uređenja, zgradarstva, transporta, javne rasvjete i sl., lokalnim agencijama, NVO-ima i drugi relevantnim akterima razvoja.

Glavni ciljevi izrade i provođenja Akcionog plana su:
• Smanjiti emisije CO2 iz svih sektora provođenjem mjera energetske efikasnosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, edukacijom i drugim mjerama;
• Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, transporta i javne rasvjete;
• Omogućiti transformaciju urbanog područja u ekološki održiva područja.
Akcioni plan se fokusira na postavljanje dugoročnih energetskih sistema unutar gradova te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.
Akcioni plan u svim svojim segmentima treba biti usaglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnom i lokalnom nivou te pokrivati period do 2020. godine. Obuku vode iskusni predavači, zaposlenici CRPa iz eksperti u oblasti ekonomskog planiranja.

Ukoliko vam trebaju dodatne informacije o tehničkoj podršci i treningu za pripremu SEAP-a/KEAP-a, javite nam se da zajedno planiramo budućnost.
Kontakt osoba je ZAHIROVIĆ EDIN
e-mail. edin.z@crp.org.ba