Energetska efikasnost šansa za održivi razvoj

Energetska efikasnost šansa za održivi razvoj

Centar za razvoj i podršku (CRP) i EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju, u utorak 06.12.2016. godine u hotelu Senad od Bosne, organizovali su skup “Energetska efikasnost u županijama/kantonima i jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, šansa za održivi razvoj.
 img_1806
Govornici na skupu bili su predstavnici:  Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, načelnik Općine Lukavac, UNDPa BiH, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, općine Gračanica I članovi EFEKT mreže.
Neki od zaključaka sa skupa su:
  • Usvajanje i implementacija Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH je ključna aktivnost za dalje djelovanje i napredak u oblasti energetske efikasnosti. Zakon je konačno uvršten na dnevni red 16. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BIH, koja će se održati 15.12.2016. godine.
  • EFEKT mreža će nastaviti raditi istim intenzitetom na stvaranju uslova za okolišno prihvatljiv energetski sektor u BiH, vršenjem pritiska na ključne aktere i donosioce odluka koji imaju mogućnost i ovlaštenja napraviti konkretne promjene u ovoj oblasti.
  • Provođenje mjera EE doprinosi, stvaranju stručnih i postojanih radnih mjesta, zdravijem okolišu i kvalitetnijem životu za lokalno stanovništvo, povećanju privredne konkurentnosti lokalnih zajednica, te većoj energetskoj nezavisnosti.
  • U jedinicama lokalne samouprave neophodno je formirati odjeljenja koja će raditi u ovoj oblasti I zaposliti dovoljan broj stručnih kadrova;
  • Jedinice lokalne samouprave mogu samoinicijativno poduzeti korake (izrada i sprovođenje APEE), na uvođenju sistema upravljanja energijom, rješavanju problema i primjeni mjera energetske efikasnosti, bez čekanja duge procedure usvajanja pomenutog Zakona. U tome imaju punu podršku EFEKT mreže čiji eksperti stoje na raspolaganju za saradnju.
  • Jedinice lokalne samouprave trebaju biti kontinuirano informisane, redovno pratiti objave natječaja fondova za dodjelu sredstava, te na vrijeme aplicirati za projekte iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
  • Finansijske uštede ostvarene primjenom mjera energetske efikasnosti dalje trebaju biti investirane u projekte i aktivnosti iz oblasti energetske efikasnosti.
  • img_1834
Na skupu su prisustvovali predstavnici  općinskih odjeljenja koja su nadležna za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša iz općina: Gračanica, Kalesija, Teočak, Lukavac, Srebrenik, Doboj Jug, Orašje, Živinice, Domaljevac, Olovo, Maglaj I Kladanj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.